عشق

این روزها تو سن کم زود عاشق می شیم دیر فارق بعدش یاد می گیریم دیر عاشق شیم و زود فارق بعدش یاد می گیریم کی عاشق شیم چطور عاشق شیم عاشق کی باشیم کجا عاشق شیم و چطور عاشق شیم همچنین چطور و کی و کجا فارق

/ 3 نظر / 43 بازدید
منم

جالبه من هیچ وقت نه زود عاشق شدن رو یاد گرفتم نه زود فارق شدن ! [متفکر] اما خوبه که یاد میگیریم، کی عاشق شیم، کجا عاشق شیم ،چطور عاشق شیم و ....

منم

اتفاقا در این زمینه خیلی هم کم تجربه نیستم فکر کنم به تعداد موهای سرم عاشق نشدم [زبان]

آقا رضای گل

حالا خودت جز کدومشونی؟؟